“Bu web sitesi, İstanbul Kalkınma Ajansı’nın desteklediği Ruhsat Yönetiminde Esenler Modeli Projesi kapsamında hazırlanmıştır. İçerik ile ilgili tek sorumluluk Esenler Belediyesi’ne ait olup İSTKA veya Kalkınma Bakanlığı’nın görüşlerini yansıtmamaktadır.”

RUHSAT YÖNETİMİNDE ESENLER MODELİ

Bilgi ve iletişim teknolojisinde me11ydana gelen gelişmeler kentsel hizmetler sunumunda hali hazırda kullanılan Ruhsat Yönetim Sisteminin yetersizliğini ortaya çıkarmıştır. Projemizle geliştirilecek olan Adrese Dayalı Ruhsat Yönetim Sistemi; bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin kullanarak, mevcut işin, iş modelinin, iş süreçlerinin, ürün ve hizmetlerin çalışan, vatandaş ve diğer tüm sosyal paydaşların yararına bir bütünlük içinde geliştirilerek oluşturulması planlanan yeni bir sistemdir.

Söz konusu Adrese Dayalı Ruhsat Yönetim Sisteminin özellikle bir otomasyon yazılımıyla entegre kullanılması Türkiye’de bir ilki teşkil edecektir. Bu sistem; günümüzün tüm teknolojik olanaklarını kullanarak, yenilikçi bir yaklaşımla; İş yerlerine ait adres, yapı, durum, gibi bilgiler ile İşyeri İlgilisinin kimlik, iletişim, ikametgâh, eğitim gibi bilgilerinin ilgili kurumlardan toplanmasını ve toplanan bilgilerin oluşturulması planlanan otomasyon sistemine eklenmesi işlemlerini kapsamaktadır.

PROJENİN GENEL AMACI

Esenler  ve  İstanbul genelindeki  kamu kurumlarının; kentsel  hizmet  sunumlarında  Bilgi  ve İletişim Teknolojilerini kullanmasıyla  yenilik  odaklı bilgi  toplumuna  geçiş  sürecine  katkıda  bulunmaktır.

PROJENİN ÖZEL AMACI

Adrese dayalı ruhsat yönetim sistemini oluşturarak Esenler’deki işyerlerine ait verilerin bir çatı altında toplanması, Vatandaşın; işlem talebi ve şikayetlerini hızlı ve direkt olarak iletebilmesi ve ivedi çözümler alabilmesidir.

TÜRKİYE’YE MODEL VE ÖRNEK OLACAK PROJE

12 ay sürecek  olan  proje Esenler Kaymakamlığı,  Esenler Birleşik Esnaf  ve  Sanatkarlar Odası’nında  proje  paydaşı olduğu  bu  proje ile tüm  ruhsat sürecinin  adrese  bağlı  olarak  yönetilmesi  hedeflenmektedir….

ESENLER BELEDİYESİ’NE BİR PROJE DESTEĞİ DAHA !!!….

İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA), 2015 yılı Mali Destek Programlarına başvuru yapan projelerden kazananların listesini açıkladı. İSTANBUL KALKINMA AJANSI’nın 2015 yılına ait çağrıya çıkmış olduğu 8 adet Mali Destek Programı kapsamında toplam 145.000.000 TL bütçeyi çeşitli kurum ve işletmelere hibe etti.

Esenler Belediyesi; “Yenilikçi İstanbul” Mali destek programına Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Ruhsat Yönetiminde Esenler Modeli” adlı projeyle başvurarak , hibe desteği almayı hak kazandı.

Proje Aşaması 30%
Projenin reklam ve tanıtım faaliyetleri 50%
Bilgilerin Sayısallaştırılması 10%
Ruhsat Yönetim Sistemine Geçiş , Proje Tamamlandığında aktif olacaktır 5%
Vatandaş Memnuniyeti Anket Çalışması, proje sonunda yapılacaktır. 5%

Proje Personellerimiz….

Nuh Dursun OZANRuhsat ve Denetim Müdürü
Birlik Mahallesi Mehmet Akif İnan Caddesi No:6 Esenler /İSTANBUL
Çalışmalarımız ve çabalarımız esnafımız ve ülkemiz için. Projemize destek veren tüm çalışanlarımıza ve esnafımıza teşekkür ederim.
Ruhsat ve Denetim Müdürü, Nuh Dursun OZAN
Esenlerdeki esnafımız bu proje sonunda işlemlerini daha hızlı ve kolay gerçekleştirirken, halkımız ilçemizdeki işyerlerinin ruhsat durumlarını interaktif takip edebilecekler. Bu güzel proje için desteği olan herkese teşekkürler..
Çalışan, Havva ÖZTÜRK
Başvur

Esenler’de faaliyet gösteren esnaflar

Talep, başvuru, şikâyet, hizmet gibi konularda evrak akışı ve diğer kırtasiye işleri yüzünden oluşan zaman kaybı engellenecektir
Başvur